Иайдо Клуб София


Мусо Шинден Рю Иайдо
Шиндо Мусо Рю Джодо
в БългарияКакво е Иайдо?

Иайдо е път за себереализация, основан върху изкуството за боравене със самурайски меч. Практиката се състои в изпълнението на форми с катана, самостоятелно или с партньор. Има различни преводи на термина, но най-сполучливото “instant awereness”. Изкуството е създадено в края на 16-и век и в началото е имало чисто приложен характер. Катите са били прости и ефективни. С навлизането на Япония в Едо периода, все повече се акцентира на духовната и естетическа страна на формите. Дълго време изкуството е било недостъпно за хора извън самурайското съсловие. Едва след падането на феодализма се откриват възможности за по-широкото разпространение на иайдо, като носител на традиционни за Япония духовни ценности.

"Може да се каже, че Иайдо е Дзен с меч препасан в пояса" - Такада Гакудо-сенсей

Нашият клуб

Иайдо клуб София е създаден през март 2005г. Целта му е да популяризира и разпространява иайдо и джодо като пътища за усъвършенстване на духа и характера. Тренировките посещават мъже и жени на различна възраст, голяма част от тях практикуващи други бойни изкуства. Обучението се извършва по начина, по който Такада Гакудо-сенсей показва. Методиката е строга и ясна, гради се на последователно усвояване на базовите елементи и техники. Практиката е ювелирна - наподобява полирането на скъпоценен камък. Резултатите не идват бързо, затова практикуващите са хора, които са решени да посветят част от живота си на това изкуство. Ежегодни семинари ръководени от Такада-сенсей се провеждат в Швеция и Финландия.

Инструктори

Светлозар Иванов

5. Дан

Мартин Михайлов

3. Дан

Ласко Ласков

3. Дан

Константин Витков

2. Дан

График

Неделя

Иайдо - 9:00-10:30 сутрин

Джодо - 10:30-11:15 сутрин